Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Η άσκηση της ημέρας (11 - 11 - 2016)


 Έστω η συνεχής συνάρτηση για την
 οποία ισχύουν:
, για κάθε .
.
 1. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της δεν έχει
 κοινά σημεία με τον άξονα .
 2. Να αποδείξετε ότι ο τύπος της είναι 
.
 3. Να βρείτε το όριο 
.
 4. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση με τύπο 
 έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου