Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Η άσκηση της ημέρας (1 - 11 - 2016)

Έστω η συνάρτηση 
$f(x)=\dfrac{4^x}{4^x+2}$
Να υπολογιστεί το άθροισμα
$\displaystyle f(\dfrac{0}{2015})+f(\dfrac{1}{2015})+f(\dfrac{2}{2015})+\dots +f(\dfrac{2014}{2015})+f(\dfrac{2015}{2015})$

1 σχόλιο: