Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Καθηγητές και Λέκτορες στο Μαθηματικό τμήμα του Α. Π. Θ. - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας 
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας 
Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης 
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης

Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης 

Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης 

Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας 

Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής 

Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης 

Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης 

Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής 

Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας 

Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής 

Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης 

Τομέας Γεωμετρίας 

Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας 

Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης 

Τομέας Γεωμετρίας 

Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας 

Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης 

Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας 

Τομέας Γεωμετρίας 

Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου