Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Τμήμα προβολών

Έστω οι προβολές της κορυφής τριγώνου , πάνω στις διχοτόμους αντίστοιχα. 
Να αποδείξετε ότι και να εκφράσετε το μήκος του συναρτήσει των πλευρών του τριγώνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου