Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Ισεμβαδικά

Έστω το έγκεντρο τριγώνου και τα σημεία επαφής του εγγεγραμμένου κύκλου με τις αντίστοιχα. 
Αν οι τέμνουν την ευθεία στα , να δείξετε ότι
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου