Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

7 - (Ανα)κατασκευή τριγώνου

Σε ένα τρίγωνο $ΑΒΓ$ συμβολίζουμε με:
$Ο$ το κέντρο του περιγεγραμμένου κύκλου
$Μ_α$, $Μ_β$, $Μ_γ$ τα ίχνη των διαμέσων του
$Η_α$, $Η_β$, $Η_γ$ τα ίχνη των υψών του
$Δ_α$, $Δ_β$, $Δ_γ$ τα ίχνη των διχοτόμων του
$G$ το κέντρο βάρους του
$Η$ το ορθόκεντρο του
$Ι$ το έγκεντρο του.
13) Δεδομένων των σημείων $Μ_α, Δ_α, Δ_β$ να (ανα)κατασκευαστεί το τρίγωνο $ΑΒΓ$.
14) Δεδομένων των σημείων $Μ_α, Δ_β, Δ_γ$ να (ανα)κατασκευαστεί το τρίγωνο $ΑΒΓ$.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου