Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

$a ^2 − b ^2 + c ^2 − d ^2 + e ^2=?$

Αν
$2(a + b) − 6c − 3(d + e) = 6 $
$3(a + b) − 2c + 6(d + e) = 2$ 
$6(a + b) + 3c − 2(d + e) = −3$ 
να υπολογιστεί η τιμή της παράστασης 
$a ^2 − b ^2 + c ^2 − d ^2 + e ^2$ . 
 Titu Andreescu, University of Texas,USA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου