Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

$3\ge 1$ ή $3>1$

Η πρώτη «διαβάζεται» $3$ μεγαλύτερο ή ίσο του $1$, δηλαδή
$3>1\quad\text{ή}\quad3=1$
η δεύτερη $3$ μεγαλύτερο του $1$.
Ποιο είναι το σωστό, κύριε;

1 σχόλιο: