Κυριακή, 21 Αυγούστου 2016

2 - Σωστό ή Λάθος?

Για $x>0$, ποια από τις παρακάτω ανισότητες είναι σωστή και ποια λάθος:

α) $x^2+{\pi}^2+x^{2\pi} > x\pi +(\pi +x)x^{\pi}$

β) $x^{\pi}+{\pi}^x > x^{2\pi}+{\pi}^{2x}$

γ) $\pi x+(\pi +x)x^{\pi} > x^2+{\pi}^2+x^{2\pi}$

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου