Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Μέτρηση ακτίνων

Η πλευρά $ΑΕ$ του πενταγώνου $ΑΒCDΕ$ ισούται με τη διαγώνιο $ΒD$. 'Ολες οι άλλες πλευρές του πενταγώνου ισούνται με $1$.
Ποια είναι η ακτίνα του κύκλου που διέρχεται από τα σημεία $Α, C$ και $Ε$;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου