Κυριακή, 31 Ιουλίου 2016

Αόριστο ολοκλήρωμα

Nα υπολογιστεί το ολοκλήρωμα

$ \int\dfrac{5x^ 2 − x − 4}{x ^5 + x ^4 + 1} dx$.

Titu Andreescu, University of Texas, USA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου