Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

Μέτρηση γωνιών

Η πλευρό $ΑD$ του τετραπλεύρου $ΑΒCD$ ισούται με τη διαγώνιο $BD$. Οι άλλες τρεις πλευρές του είναι ίσες μεταξύ τους. Η διαγώνιος $BD$ διαιρεί τη γωνία $ΑDC$ σε δύο ίσα μέρη. 
Ποιες τιμές μπορεί να πάρει το μέτρο της γωνίας $ΒΑD$; 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου