Σάββατο, 2 Ιουλίου 2016

Συνευθειακότητα λόγω συμμετρίας

Η διάμετρος του περικύκλου του τριγώνου τέμνει τη στο . Έστω σημείο της , ώστε
Ο κύκλος τέμνει τον κύκλο στο . Δείξτε ότι η διέρχεται από το .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου