Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

Αιγυπτιακή μέθοδος πολλαπλασιασμού

Η αιγυπτιακή μέθοδος πολλαπλασιασμού βασίζεται στις πράξεις του διπλασιασμού, του υποδιπλασιασμού και, τέλος, της πρόσθεσης.
Αυτή η μέθοδος πολλαπλασιασμού αποτελεί τη βάση ολόκληρης της αιγυπτιακής αριθμητικής. Αν και ήταν πολύ αρχαία, διατηρήθηκε χωρίς αλλαγές στην ελληνιστική
Για να πολλαπλασιάσει το 12 με το 7 ο Αιγύπτιος εργαζόταν ως εξής:

17δηλαδή1 (φορά το 7)7
214δηλαδή2 (φορές το 7)14
\428δηλαδή
4 (φορές το 7 ή 2 φορές το 14)
28
\856δηλαδή
8 (φορές το 7 ή 2 φορές το 28)
56
άθροισμα84

Στο τέλος, 4 φορές το 7 και 8 φορές το 7 προστίθενται, για να έχουμε 12 φορές το 7, που είναι ίσο με 28 + 56 = 84. Οι πλάγιες γραμμές αριστερά δηλώνουν ακριβώς τους αριθμούς που πρέπει να προστεθούν.
περίοδο. Μάλιστα, στα ελληνικά σχολεία των πρώτων μεταχριστιανικών αιώνων διδασκόταν ως «αιγυπτιακός λογισμός». Σε ό,τι αφορά, τέλος, τη διαίρεση οι Αιγύπτιοι δεν τη θεωρούσαν ξεχωριστή πράξη. Έτσι, τη διαίρεση λ.χ. 156:12 τη διατύπωναν λέγοντας «πολλαπλασίασε με το 12 μέχρι να βρεις 156», και την εκτελούσαν σαν πολλαπλασιασμό.
Βιβλίο Ιστορία των Επιστημών & της Τεχνολογίας ΟΕΔΒ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου