Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

Διαγωνίσματα Μαθηματικών για όλες τις τάξεις, σε όλη την ύλη από το lisari.blogspot.gr

Για το Λύκειο:
1) Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου: 
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις (7/5/2016) - Λύσεις (14/ 5/ 2016)
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
Εκφωνήσεις (7/5/2016) - Λύσεις (14/ 5/ 2016)
2) Μαθηματικά Β΄ Λυκείου:
Άλγεβρα Γενικής Παιδείας
Εκφωνήσεις (7/5/2016) - Λύσεις (14/ 5/ 2016)
Γεωμετρία Γενικής Παιδείας
Εκφωνήσεις (7/5/2016) - Λύσεις (14/ 5/ 2016)
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Εκφωνήσεις (7/5/2016) - Λύσεις (14/ 5/ 2016)

3) Μαθηματικά Α΄ Λυκείου: 
Άλγεβρα: Εκφωνήσεις (7/5/2016) - Λύσεις (14/ 5/ 2016)
Γεωμετρία: Εκφωνήσεις (7/5/2016) - Λύσεις (14/ 5/ 2016)
Για το Γυμνάσιο:
1) Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου
Εκφωνήσεις (7/5/2016) - Λύσεις (14/ 5/ 2016)
2) Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου
Εκφωνήσεις (7/5/2016) - Λύσεις (14/ 5/ 2016)
3) Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου
Εκφωνήσεις (7/5/2016) - Λύσεις (14/ 5/ 2016)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου