Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

$Α_{8}=?$

Ποιος είναι ο επόμενος όρος της παρακάτω ακολουθίας
$4, 65, 5, 57, 6, 69, 7, 101,8,?$

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου