Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Στο άπειρο

Υποθέτουμε ότι
$\lim\limits_{x \rightarrow  \infty } [f(x)+ f' (x)]=0$.
Να αποδείξετε ότι 
$\lim\limits_{x \rightarrow \infty } f(x)= \lim\limits_{x \rightarrow \infty }f' (x)=0$.
 Διασκεδαστικά Μαθηματικά    www.eisatopon.blogspot.com     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου