Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Σωστό ή λάθος

Έστω $f: (0,+ \infty ) \mapsto R$ μια συνάρτηση παραγωγίσιμη με παράγωγο συνεχή. 
Αν 
$\lim\limits_{x \rightarrow + \infty }f(x)=0$, 
τότε 
$\lim\limits_{x \rightarrow + \infty } f' (x)=0$?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου