Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

$∠AEF=?$

Στο παρακάτω σχήμα είναι 
$∠LAM = ∠LBM = ∠LCM = ∠LDM$, 
και
$∠AEB = ∠BF C = ∠CGD = 34◦$.
Αν $∠KLM = ∠KML$, να βρεθεί η γωνία $∠AEF$.
PURPLE COMET Math Meet 2015
 Διασκεδαστικά Μαθηματικά    www.eisatopon.blogspot.com     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου