Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

$? = 10$

$3 = 1$
$3 = 2$
$5 = 3$
$4 = 4$
$4 = 5$
$3 = 6$
$5 = 7$
$5 = 8$
$4 = 9$
$? = 10$
$6 = 11$
 Διασκεδαστικά Μαθηματικά    www.eisatopon.blogspot.com     

2 σχόλια: