Κυριακή, 6 Μαρτίου 2016

Καρύδες

Ένας άντρας ϐρίσκει ένα σωρό από καϱύδες των οποίων το πλήθος διαιρείται ακριβώς µε $n$ αφού δώσει πρώτα µία καρύδα σε µία µαϊµού.
Παίρνει το $\dfrac{1}{n}$ -ιοστό από αυτές που έµειναν και αφήνει τις υπόλοιπες. ΄Ενας δεύτερος άντρας ϐρίσκει αυτές που απέµειναν και δίνει µία καρύδα στη µαϊµού και παίρνει το $\dfrac{1}{n}$ -ιοστό από τις υπόλοιπες.
Η διαδίκασία αυτή συνεχίζεται έως ότου ένας $n$-οστός άντρας αφήσει στο τέλος µία σωρό από καρύδες το πλήθος των οποίων διαιρείται ακριβώς µε το $n$. Πόσες καρύδες υπήρχαν αρχικά και πόσες έµειναν στο τέλος;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου