Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016

12 - Inequalities

Let $a, b, c,d$ be positive real numbers.
Prove that
$2(ab + cd)(ac + bd)(ad + bc) ≥ (abc + bcd + cda + dab)^2$
Proposed by Ivan Borsenco, Massachusetts Institute of Technology, USA
 Διασκεδαστικά Μαθηματικά    www.eisatopon.blogspot.com     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου