Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2015

Αόριστο ολοκλήρωμα

Nα υπολογιστεί το ολοκλήρωμα
$\int\dfrac{1}{x^9-x}dx$

2 σχόλια: