Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

Εμβαδόν ορθογωνίου

Υπολογίστε το εμβαδόν του ορθογωνίου του παρακάτω σχήματος.

1 σχόλιο: