Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015

Μπλε κόκκινο

Να συγκριθούν τα εμβαδά των μπλε και κόκκινων επιφανειών.
Λύση
Σε κάθε παραλληλόγραμμο αν ενώσουμε σημείο μιας πλευράς του με τις απέναντι κορυφές, το τρίγωνο που προκύπτει έχει εμβαδόν το μισό του παραλληλογράμμου.
Έτσι εδώ:
$\boxed{(SDC) = {E_1} + {N_1} + {E_2} = \dfrac{1}{2}(ABCD)\,\,}\,(1)$.
Αλλά και $(TBC) = \dfrac{1}{2}(ABCD)$ συνεπώς :
$(TAB) + (TDC) = \dfrac{1}{2}(ABCD)$ , δηλαδή
$\boxed{({N_3} + {E_1} + {N_4}) + ({N_2} + {E_2}) = \dfrac{1}{2}(ABCD)}\,\,\,(2)$.
Εξισώνουμε τα πρώτα μέλη των $(1)\,\,\kappa \alpha \iota \,\,(2)$ και έχουμε:
$\boxed{{N_1} = {N_2} + {N_3} + {N_4}}$.
Νίκος Φραγκάκης (Doloros) 2o Λύκειο Ιεράπετρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου