Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2015

Εκδήλωση - Συζήτηση στην Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί (Σάββατο 12 Δεκεμβρίου)

Πανελλαδικές Εξετάσεις Μαθηματικών
- Επιλογή θεμάτων, επιδόσεις των μαθητών και 
επιπτώσεις στη διδασκαλία
- Τα νέα δεδομένα των εξετάσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου