Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

FORTYTWO

Στην παρακάτω πρόσθεση σε κάθε γράμμα αντιστοιχεί και ένα ψηφίο. Σε διαφορετικά γράμματα αντιστοιχούν διαφορετικά ψηφία.
Να βρεθούν τα γράμματα, ώστε η πρόσθεση να είναι σωστή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου