Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

Evariste Galois

Evariste Galois
Born:  October 25, 1811
in Bourge La Reine, near Paris
Died:  May 31, 1832
in Paris, France
Galois Groups may be computed using factoring and MATHEMATICA®.  In this particular case, the Galois group is the dihedral group D(5).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου