Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015

Τετράγωνο και κύκλοι

Δύο ορθογώνιοι κύκλοι με κέντρα $O,K$ τέμνονται στα σημεία $A,C$ και έστω $MN$ ένα κοινό εξωτερικό εφαπτόμενο τμήμα. 
Αν $B,D$ είναι οι προβολές των $M,N$ αντίστοιχα πάνω στη διάκεντρο, να δείξετε ότι το $ABDC$ είναι τετράγωνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου