Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

Αναλογικά

Τα έγχρωμα τρίγωνα του σχήματος είναι ισόπλευρα.
α) Δείξτε ότι  
β) Βρείτε το λόγο  

1 σχόλιο:

 1. Θα το προσπαθήσω και ελπίζω να μην πήγε άδικα η επανάληψη της ύλης της Β' Λυκείου:

  α) Από την ομοιότητα των τριγώνων EQC με EAB ισχύει:
  QC/AB=EC/EB => QC/a=b/(a+b) => QC=ab/(a+b).
  Αντιστοίχως από την ομοιότητα των τριγώνων BPC με BDE:
  PC/DE=BC/BE => PC/b=a/(a+b) => PC=ab/(a+b).
  Επομένως QC=PC και δεδομένου ότι γ.PCQ=60°, το τρίγωνο CPQ είναι ισόπλευρο και γ.CPQ=60°=γ.BCP => PQ//BC =>PQ//BE ό.έ.δ.

  β) Τα τρίγωνα ACE και BCD είναι ίσα (Π-Γ-Π), επομένως:
  γ.CEA=γ.BDC και γ.CAE=γ.CBD, συνεπώς τα τετράπλευρα ASCB και SDEC είναι εγγράψιμα σε κύκλο.
  Έχουμε επομένως:
  SP*PB=AP*PC => SP*PB=[a-ab/(a+b)]*[ab/(a+b)] = a^3*b/(a+b)^2 (1) και
  SQ*QE=QD*QC => SQ*QE=[b-ab/(a+b)]*[ab/(a+b)] = a*b^3/(a+b)^2 (2)
  Με διαίρεση κ.μ. (2):(1) παίρνουμε:
  (SP*PB)/(SQ*QE) = a^2/b^2 => SP/SQ = (QE/PB)*(a^2/b^2).
  Τα τμήματα QE και PB, στα αντίστοιχα ισόπλευρα τρίγωνα ABC και DCE, είναι ομόλογα διότι χωρίζουν τις γωνίες ABC και CED αντιστοίχως σε δύο ίσα ζευγάρια γωνιών, αφού γ.CEQ=γ.CDP=γ.ABP και γ.QED=γ.CAQ=γ.PBC. Επομένως,
  QE/PB=b/a και τελικά SP/SQ = a/b.

  ΑπάντησηΔιαγραφή