Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

Πολλά έγκεντρα

Έστω $AH$ το ύψος ενός ισοσκελούς τριγώνου $ABC$. Αν $I, L, K$ και $J$ είναι τα έγκεντρα των τριγώνων $ΑΒΗ, ABI$, $BCI$ και $CAI$, αντίστοιχα, να βρεθεί η γωνία $KJL$.
International Mathematics TOURNAMENT OF THE TOWNS 2012
 Διασκεδαστικά Μαθηματικά    www.eisatopon.blogspot.com     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου