Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2015

Προσωρινός προγραμματισμός για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο

 Δημ. Σπαθάρας  Σχ. Σύμβουλος Μαθηματικών 
Έως ότου έχουμε νέες οδηγίες από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο κατά το σχολικό έτος 2015-2016, βασιζόμενοι στα περσινά δεδομένα, προτείνουμε έναν βραχυπρόθεσμο προσωρινό προγραμματισμό για το ξεκίνημα της διδασκαλίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου