Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2015

Προετοιμασία για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου ΓΕΛ – Προσωρινός προγραμματισμός

 Δημ. Σπαθάρας  Σχ. Σύμβουλος Μαθηματικών 
Ξεκινώντας τη νέα σχολική χρονιά 2015-2016, για την καλύτερη οργάνωση της διδασκαλίας των Μαθηματικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις του Ημερήσιου ΓΕΛ, χρήσιμα είναι τα παρακάτω:
Πρόγραμμα σπουδών για τα Μαθηματικά στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου
Πρόγραμμα σπουδών για τα Μαθηματικά στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου
Σχολικά βιβλία μαθητών και βιβλία εκπαιδευτικών
Να σημειώσουμε εδώ ότι, η ύλη που αναφέρεται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών αλλά και στα σχολικά βιβλία, δεν αποτελεί στο σύνολό της τη διδακτέα ύλη του κάθε μαθήματος. Η διδακτέα ύλη ορίζεται από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. κατόπιν πρότασης του Ι.Ε.Π. και είναι πάντοτε μέσα στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος σπουδών.
Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε την διδακτέα ύλη αλλά και τις οδηγίες διδασκαλίας της περασμένης σχολικής χρονιάς 2014-2015.
Α΄ τάξη Λυκείου – Άλγεβρα:
Α΄ τάξη Λυκείου – Γεωμετρία:
Β΄ τάξη Λυκείου – Άλγεβρα:
Β΄ τάξη Λυκείου – Γεωμετρία:
Β΄ τάξη Λυκείου – Μαθηματικά προσανατολισμού:
Με δεδομένα τα παραπάνω, και περιμένοντας τις σχετικές οδηγίες από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, προτείνουμε έναν βραχυπρόθεσμο προσωρινό προγραμματισμό για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στις Α΄ & Β΄ τάξεις Ημερήσιου ΓΕΛ.
Τέλος χρήσιμο είναι και ένα εβδομαδιαίο ημερολόγιο το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου