Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Η ισότητα

$62$-$63$=$1$
Μετακινήστε  μόνο ένα ψηφίο για να είναι σωστή η ισότητα.

2 σχόλια: