Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Έξι τετράγωνα

Να αποδειχθεί ότι το άθροισμα των εμβαδών των έξι κόκκινων τετραγώνων, όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα, ισούται με το εμβαδόν τετραγώνου που έχει πλευρά τη διαγώνιο του μπλε εξαγώνου. 
Δηλαδή, να αποδειχθεί ότι:
$2(a^2 + b^2 + c^2) = d^2$.

1 σχόλιο: