Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Η Ισότητα

α) Μετακινήστε μόνο δύο ψηφία για να είναι σωστή η ισότητα: 
$10\times{54}=32^2$.
β) Μετακινήστε μόνο δύο ψηφία για να είναι σωστή η ισότητα: 
$10+54=25^2$.

2 σχόλια: