Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Λογάριθμος αρνητικού αριθμού. Υπάρχει;

Υπάρχει!
Για παράδειγμα, ο λογάριθμος του $-1$ είναι:
$ln(-1) = iπ$.
Πράγματι, αν θέσουμε στον τύπο του Euler 
$e^{iθ}=cosθ + isinθ$
όπου $θ=π$, τότε έχουμε 
$e^{iπ}=cosπ + isinπ=-1$.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου