Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Γεωμετρία - Άσκηση 652

Έστω τρίγωνο $ABC$ με $∠ABC = 30^0$. Αν το μήκος της διχοτόμου της γωνίας $B$ είναι διπλάσιο από το μήκος της διχοτόμου της γωνίας $A$, να βρεθεί η γωνία $∠BAC$.
Mircea Lascu - Marius Stanean, Zalau, Romania
 Διασκεδαστικά Μαθηματικά    www.eisatopon.blogspot.com     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου