Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Το Βάρος

Στην ανωτέρω εικόνα βλέπουμε το αποτέλεσμα τριών ζυγίσεων. Να βρεθεί ποιο είναι το βάρος έκαστου γεωμετρικού σχήματος.
Οι ενδείξεις στα βάρη δεξιά είναι: Α=9Kgr, B=11Kgr και Γ=15Kgr αντίστοιχα.
Λύση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου