Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014

Κριτήρια Αξιολόγησης από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας - Κ.Ε.Ε. (1998-2001)

Α΄ Λυκείου Άλγεβρα: word, pdf (1998) (μαζί με την Γεωμετρία, με αναλυτικούς σελιδοδείκτες)
Α΄ Λυκείου Γεωμετρία: word, pdf (1998) (μαζί με την Άλγεβρα, με αναλυτικούς σελιδοδείκτες)
Β΄ Λυκείου Άλγεβρα: word, pdf (2001) (με αναλυτικούς σελιδοδείκτες)
Β΄ Λυκείου Γεωμετρία: word, pdf (2001) (με αναλυτικούς σελιδοδείκτες)
Β΄ Λυκείου Μαθ.Κατεύθυνσης: word, pdf (2001) (με αναλυτικούς σελιδοδείκτες)
Γ΄ Λυκείου Μαθ.Γενικής: word, pdf (2001) (με αναλυτικούς σελιδοδείκτες)
Γ΄ Λυκείου Μαθ.Κατεύθυνσης: word, pdf (2000) (διόρθωσα την αρίθμηση του pdf)
Σε αρχείο zip η πρώτη έκδοση όλων των κριτηρίων (1998-9) σε μορφή pdf βρίσκεται εδώ.
Σημείωση: Τα αρχεία word ενδεχομένως περιέχουν μέρος των κριτηρίων γιατί προέρχονται από τις αρχικές εκδόσεις τους. Πλήρη αρχεία είναι τα (παραπάνω μεταγενέστερα χρονικά) pdf.
πηγές: kee.gr, mipapagr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου