Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Αθροίσματα κύβων που είναι ίσα με κύβους

Οι βάσεις των κύβων του αθροίσματος είναι όροι αριθμητικής προόδου!
180³ = 6³+7³+8³+...+67³+68³+69³
540³ = 34³+35³+ ... +158³
2856³ = 213³+214³+ ... +555³

5544³ = 406³+407³+ ... +917³
16834³ = 1134³+1135³+ ... +2133³
3990³ = 290³+293³+ ... +935³

29880³ = 2108³+2111³+ ... +4292³
408³ = 149³+256³+363³ 
440³ = 230³+243³+265³+269³+282³ 
1155³ = 435³+506³+577³+648³+719³+790³
2128³ = 553³+710³+867³+1024³+1181³+1338³+1475³
168³ = 28³+41³+54³+67³+80³+93³+106³+119³
64085³ = 935³+5868³+10801³+15734³+20667³+25600³+30533³+35466³+40399³+45332³
495³ = 15³+52³+89³+126³+163³+200³+237³+274³+311³+248³ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου