Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Μεταξύ

Έστω ότι μας δίνουν τέσσερις αριθμούς $a,b,c,d$ που βρίσκονται μεταξύ των αριθμών $−5$ και $5$, για τους οποίους ισχύουν οι ανισότητες
$5<a+b<10$ και $−10<c+d<−5$
Τότε, μεταξύ ποιων αριθμών βρίσκονται οι ακόλουθες παραστάσεις:
$??<a+b−c−d<??$
$??<a−c<??$
$??<a−c+d−b<??$
$??<abcd<??$
$??<\frac{|a|+|c|}{2}−\sqrt{|ac|}<??$

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου