Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

Εύρεση γωνίας

Στο σχήμα έχουμε τα ισοσκελή τρίγωνα 
$ABC(AB = AC)\,\,\kappa \alpha \iota \,\,EBD(EB = ED)$.
Οι ευθείες $AC,BE$ τέμνονται στο $T$.
Αν ισχύουν: 
$\widehat A = \widehat D\,\,\,\kappa \alpha \iota \,\,C\widehat TE = {109^0}$
να υπολογιστεί η γωνία $\widehat x = A\widehat CB$.

1 σχόλιο: