Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

▪ $37!$

Δίνεται ότι 
$37! = 13763753091226345046315979581abcdefgh0000000$
Να βρεθούν τα ψηφία $a, b, c, d, e, f, g$ και $h$.

1 σχόλιο: