Κυριακή, 8 Ιουλίου 2012

▪ Ισόπλευρα τρίγωνα

Στο παρακάτω σχήμα, το τρίγωνο ΑBC είναι ισόπλευρο και D τυχαίο σημείο της βάσης του. 
Αν και το τρίγωνο CDE είναι ισόπλευρο τρίγωνο και X, Y και Z τα μέσα των AC, CE και BD αντίστοιχα, να αποδειχθεί ότι και το τρίγωνο XYZ είναι ισόπλευρο.
Η λύση της άσκησης: Φραγκάκης Νίκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου