Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

▪ Γεωμετρείν 75

Έστω το εγγράψιμο τετράπλευρο με τις γωνίες του να είναι ορθές και η διαγώνιός του επί της οποίας λαμβάνουμε τα σημεία τέτοια ώστε οι να είναι κάθετες σε αυτήν ().
Αν η γωνία έχει διπλάσιο μέτρο από την δείξτε ότι το τμήμα έχει διπλάσιο μήκος από το .
Πηγή: maths-!!!
Η λύση της άσκησης: Φραγκάκης Νίκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου