Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012

▪ Γεωμετρία: Άσκηση 314

Έστω τρίγωνο $ABC$ και τα σημεία $K, L$ επί των πλευρών $AB, AC$ αντιστοίχως ,τέτοια ώστε $BK = CL$. Αν $P$ είναι το σημείο τομής των $CK$ και $BL$ και η παράλληλη προς τη διχοτόμο $AD$ της γωνίας $Α$ που διέρχεται από το σημείο $Ρ$ τέμνει την $AC$ στο σημείο $M$, να αποδείξετε ότι $CM = AB$. 
2nd International Mathematical Olympiad "Zautikov" - Kazakhstan
 
Η λύση της άσκησης: Φραγκάκης Νίκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου