Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012

▪ Γεωμετρία: Άσκηση 300

Έστω οξυγώνιο τρίγωνο ABC με $\angle{BAC} = 60^0$ και $AB > AC$. Αν $I$ το έγκεντρο του τριγώνου και $H$ το ορθόκεντρο του, να αποδειχθεί ότι:
$2\angle{AHI} = 3\angle{ABC}$.
XIX Asian Pacific Mathematics Olympiad 1999

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου