Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

▪ Γεωμετρία: Άσκηση 294

Έστω $D$ εσωτερικό σημείο τριγώνου $ABC$, τέτοιο ώστε 
$\angle{BAC} = 50^o$, $\angle{DAB} = 10^o$, $\angle{DCA} = 30^o$, $\angle{DBA} =20^o$. 
Να αποδειχθεί ότι 
$\angle{DBC} = 60^o$.
25th USAMO 1996
 
Η λύση της άσκησης: Φραγκάκης Νίκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου