Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

▪ Γεωμετρία: Άσκηση 284

Στο παρακάτω σχήμα, το τρίγωνο $ΑΒΓ$ είναι ισόπλευρο και το σημείο $Ο$ είναι το κέντρο του. Αν $Δ$ και $Ε$ είναι σημεία των πλευρών του $ΑΒ$ και $BΓ$ τέτοια $\angle{DOE} = 60^0$, να αποδειχθεί ότι η περίμετρος του τριγώνου $ΒΔΕ$ ισούται με το μήκος της πλευράς $ΑΓ$.
Πηγή: Antonio Gutierrez
Η λύση της άσκησης: Φραγκάκης Νίκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου